Kalendarium roku szkolnego 2017/18

Lp.

Tematyka


Termin realizacji

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.IX

2

Bilans otwarcia klas 7 SP z j. polskiego, matematyki i języków obcych

do 15.IX

3

Zebranie z rodzicami uczniów klas 7 SP i II Gimnazjum

13.IX

4

Zebranie z rodzicami uczniów klas III Gimnazjum i LO

14.IX

5

Prezentacja składu i planu pracy Samorządu Uczniowskiego (ekspozycja w gablocie SU i na stronie internetowej)

15.IX

6

Newsroom

cały rok

7

Turniej Gier Komputerowych

30.IX

8

Dzień Edukacji Narodowej

13.X

9

Dzień Papieski

X

10

Zebranie z rodzicami uczniów klas 7 SP i II Gimnazjum

8.XI

Zebranie z rodzicami uczniów klas III i LO

9.IX

11

Święto Niepodległości 11 listopada

10.XI

12

Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III


13

Dyskoteka andrzejkowa

30.XI

14

Dzień walki z AIDS

1.XII

15

Klasyfikacja wstępna kl. II-III

11. XII

16

Zebranie z rodzicami- informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednią lub naganną oceną z zachowania

13. XII

(kl.7SPi II Gim)


14.XII

(kl.IIIGim i LO)

17

Jasełka na Boże Narodzenie

21.XII

18

Szkolny Turniej Gier Komputerowych

XII

19

Przerwa świąteczna- Boże Narodzenie

23.XII-1.I

20

Rada klasyfikacyjna kl. I-III

15.I

21

Koniec I semestru


17.I

22

Zebranie z rodzicami podsumowujące naukę w I półroczu


17.I

(kl.7SP i IIGim)


18.I

(kl.IIIGim i LO)

23

Nasze osiągnięcia w pierwszym półroczu (apel)

19.I

24

Ferie zimowe

22.I – 04.II

25

Zebranie z rodzicami uczniów klas 7 SP i II Gim

21.III

Zebranie z rodzicami uczniów klas III i LO

22.III

26

Dzień Wiosny (dla klas chętnych do zabawy)

21.III

27

Wiosenna przerwa świąteczna

29.III -03. IV

28

Egzamin gimnazjalny dla kl. III

(część humanistyczna)

18.IV

29

Egzamin gimnazjalny dla kl. III

(część mat.-przyr.)

19.IV

30

Egzamin gimnazjalny dla kl. III

(część językowa)

20.IV

31

Dzień Otwarty Szkoły


32

Dzień Ziemi

22.IV

33

Święto Konstytucji 3 Maja

4.V

34

Wewnątrzszkolny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas II


35

Klasyfikacja wstępna - Rada


36

Zebranie z rodzicami - inf. o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi oraz nieodpowiednią lub naganną oceną zachowania

16.V

(kl.7SP i IIGim)


17.V

(kl.IIIGim i LO)

37

Szkolny Festiwal Projektów

4. VI

38

Bal pożegnalny klas III


czerwiec

39

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna – wystawienie stopni40

Zakończenie roku szkolnego klas III Gimnazjum


21.VI

41

Zakończenie roku szkolnego klas 7SP i II Gimnazjum


22.VI