Bo ważna jest pamięć… Podsumowanie akcji BohaterON

BohaterOn podsumowanie_10
24 października 2018r. podsumowano tegoroczna kampanię społeczną BohaterON – włącz historię! w Olsztynie. Akcję zorganizowano w dwóch olsztyńskich szkołach – Szkole Podstawowej nr 33 i XI Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie. Finał ogólnopolskiej kampanii zaprezentowała TVP3 Olsztyn podczas nagranie „na żywo” w gościnnych progach XI LO.
Celem kampanii jest uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie symbolicznej kartki BohaterON. I tak też uczynili uczniowie obu szkół. Oto efekt współpracy obu szkół, zuchów, harcerzy, przedszkolaków:
- akcja 2018 – to 687 wypisanych i wysłanych kartek dla powstańców warszawskich,
- akcja 2017 – to 470 kartek dla powstańców warszawskich.
Kartki w wersji tradycyjnej lub online można było wypisywać w terminie od 1. sierpnia do 2. października, łącznie przez 63 dni, czyli przez tyle czasu, ile trwało Powstanie Warszawskie. Najpierw jednak należało zapoznać się z biogramami uczestników wydarzeń 1944r. Osobiste życzenia i pozdrowienia dla powstańców warszawskich kierowała nie tylko młodzież i uczniowie klas starszych szkoły podstawowej, ale także młodsze dzieci. Wykonane przez nich ich własnoręcznie kartki trafią wkrótce do pięciu powstańców warszawskich, byłych więźniów Kl Stutthof – bohaterów tegorocznej akcji: p. Marii Kowalskiej „Myszki”, p. Barbary Braun „Białej Basi”, p. Edwarda Andersa, p. Piotra Łubieńskiego „Andrzeja” i p. Marka Dunin-Wąsowicza „Jack'a”.
Licealiści z XI LO wspólnie z uczniami SP nr 33 pisali pocztówki, listy do powstańców warszawskich, byłych więźniów byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Stutthof w Sztutowie oraz pakowali przygotowane kartki. Dnia 25.10.2018r. koperty zostały wysłane do naszego partnera - Muzeum Stutthof, którego pracownicy przekażą słowa pamięci i podziękowania bezpośrednio powstańcom.
Podziękowania kierujemy do Prezydenta Olsztyna Pana Piotra Grzymowicza, który już kolejny rok wspólnie z uczniami wypisuje kartki. Dziękujemy Urzędowi Miasta Olsztyna i Kuratorium Oświaty w Olsztynie za zachęcenie do naszych działań mieszkańców Olsztyna i szkoły w regionie.
Za pomoc organizacyjną, wsparcie i osobiste życzenia skierowane do naszych bohaterów dziękujemy p. Dyrektor Edycie Balbuza-Szarota i p. Dyrektorowi Januszowi Krzysztofowi Rączkiewiczowi. Za wsparcie działań podziękowania kierujemy do p. Piotra Tarnowskiego – dyrektora Muzeum  Stutthof  i pracowników muzeum.
Wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom obu szkół (w szczególności pani Izabeli Piotrowskiej), wychowawcom klas młodszych SP33 i 43 Gromadzie Zuchowej Słoneczniki Zastęp Auriga z 26 Grunwaldzkiej Wielopoziomowej Olsztyńskiej Drużyny Harcerskiej Cassiopea pod opieką Karoliny Janowskiej, dziękujemy serdecznie za samodzielnie wykonane kartki z życzeniami „od serca” skierowanymi do powstańców warszawskich.
Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy!!! Bo warto działać i pamiętać!
Koordynatorki