Π


Liczba „pi” jest stałą matematyczną pojawiającą się w wielu działaniach matematycznych i fizycznych. Jest definiowana jako stosunek obwodu koła do jego średnicy. Jako liczba niewymierna nie może być zapisana jako iloraz dwóch liczb całkowitych.

Π ≈ 3,141592 653589 793238 462643 383279 502884 197169 399375 105820 974944 592307 816406 286208 998628 034825 342117 067982 148086 513282 306647 093844 609550 582231 725359 408128 481117 450284 102701 938521 105559 644622 948954 930381 964428

Tak właśnie wygląda liczba pi z dokładnością do 204 miejsc po przecinku, jednak w praktyce korzysta się z przybliżonych wartości 3,14 albo 22/7 rzadziej 3,1416 lub 3,314159.
Liczba pi ma swoich licznych wielbicieli. Obchodzą oni jej dzień 14 marca, według amerykańskiego sposobu zapisu tej daty to 3.14 oraz dzień aproksymacji pi (według słownika PWN aproksymacja – ujęcie czegoś w sposób niezupełnie ścisły lub zastąpienie jednych wielkości matematycznych przez inne, przybliżone), który przypada 22 lipca co można zapisać 22/7.
Tworzone są też wierszyki i opowiadania, w których długość każdego kolejnego słowa jest równa kolejnej cyfrze w rozwinięciu dziesiętnym liczby pi.
Pierwszym polskim utworem tego typu jest tekst K. Cwojdzińskiego z 1930, który brzmi następująco:

Kuć i orać w dzień zawzięcie,
Bo plonów niema bez trudu!
Złocisty szczęścia okręcie,
Kołyszesz...
Kuć! My nie czekajmy cudu.
Robota to potęga ludu!

Jak widać liczba liter w kolejnych wyrazach odpowiada rozwinięciu dziesiętnemu liczby pi.
Π jest niezwykle interesująca, a ciekawostki jej dotyczące można by wypisywać w nieskończoność.

Agata Sobieska 8c