Opłaty za obiady


OPŁATY ZA OBIADY
cena za obiad: 4,- zł
cena za II danie: 3,50zł


Obiady za czerwiec 2019
(12 dni obiadowych)

I i II danie - 48,- zł
tylko II danie - 42, zł
Termin wpłat: do 28.05.2019 r.

UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na stołówce wpłaty za obiady po terminie nie będą przyjmowane!

Za obiady można płacić tylko przelewem na konto. Wpłaty gotówką nie będą przyjmowane!

Właściciel konta
Szkoła Podstawowa nr 311

Nr konta
37124055981111001075089305

W tytule wpłaty należy podać:
-imię i nazwisko dziecka
-klasę do której dziecko uczęszcza
-miesiąc, za który wykupuje się obiad