Rekrutacja 2019/20


Szkoła pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.


Rekrutacja do XI Liceum Ogólnokształcącego
(planujemy minimum 12 oddziałów: 6 po gim i 6 po sp)
Informacje dla Absolwentów Szkół Podstawowych

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Informacje dla Absolwentów Gimnazjów

WYPEŁNIJ WIOSEK
  Rekrutacja do Technikum Informatyczno-Ekonomicznego nr 9 
(planujemy minimum 4 oddziały: 2 po gim i 2 po sp)
Informacje dla Absolwentów Szkół Podstawowych

WYPEŁNIJ WNIOSEK
Informacje dla Absolwentów Gimnazjów

WYPEŁNIJ WNIOSEK  • Jedyna SP, w której nauczają nauczyciele z LO!
  • Zmiana dotychczasowej szkoły na SP311 to bardzo dobra decyzja!
  • SP311 to najlepsza szkoła podstawowa w Olsztynie!
  • SP311 to praca z najnowszymi technologiami i metodami edukacyjnymi!

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 311
(planujemy minimum 4 oddziały klas siódmych)
(rozpoczynamy nabór do klas 1-6)
Nabór do klasy I - VI

WYPEŁNIJ WNIOSEK
Nabór do klasy VII

WYPEŁNIJ WNIOSEK

List dyrektora Janusza Krzysztofa Rączkiewicza do Rodziców i Kandydatów do szkół: SP311, XI LO i TIE9 w Olsztynie.

Kliknij w kopertę poniżej!


ZAPRASZAM NA DNI OTWARTE!!!
23 marca b.r. (sobota) i 11 maja b.r. (sobota)

SPOTKACIE NAS WSZYSTKICH!!!