Dzień Otwarty Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych.

Handlowka_1Uczniowie naszej szkoły wybrali się w dniu 28.03.2019r z wizytą do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie. Celem było zwiedzenie placówki i zapoznanie  się z ofertą kształcenia, jako że niebawem będą musieli dokonać wyboru dalszej drogi edukacyjnej. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych dotyczących kształcenia do zawodu technika fryzjerstwa , a także technika organizacji reklamy. Szkoła proponuje również naukę w zawodach technik grafiki i  poligrafii cyfrowej lub technik informatyk.  Natomiast w szkole branżowej I stopnia można wykształcić się w zawodach: sprzedawca, fryzjer, złotnik, fotograf czy introligator.