Moja pierwsza praca – spotkanie z pośrednikiem pracy

Posrednik pracy_1W dniu 29.05. 2019r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z panią Ulą Fronc pośrednikiem pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie. Zaproszony gość zapoznał młodzież ze specyfiką swojej pracy, która polega m.in. na pozyskiwaniu od pracodawców ofert pracy stałej, krótkoterminowej, sezonowej. Kierowaniu młodych ludzi poszukujących pracy do pracodawców, prowadzeniu rejestracji i ewidencji młodzieży w wieku 15 – 25 lat, która zgłasza się po ofertę zatrudnienia, a także udzielaniu informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się też, że mając 15 -16 lat są traktowani, jako pracownicy młodociani i w związku z tym za zgodą rodziców mogą pracować do 6 godzin dziennie, najczęściej pracę podejmują w okresie wakacyjnym. Pani Fronc uczuliła słuchaczy na to, aby zawsze skrupulatnie czytali umowy zawierane z pracodawcą, nie podejmowali pracy bez wcześniejszego zawarcia umowy. Następnie przedstawiła najczęściej pojawiające się oferty pracy skierowane do młodzieży wraz z wysokością wynagrodzenia, dała kilka wskazówek, jak poprawnie tworzyć dokumenty aplikacyjne. Na pytanie, czego oczekują pracodawcy od młodych ludzi nieposiadających jeszcze kwalifikacji zawodowych odpowiedź brzmiała: przede wszystkim chęci do pracy.
Projekt "SAM-Szkolna Akademia Mistrzów" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.