Ubezpieczenia

Kwoty ubezpieczenia:
36,- zł
48,- zł (uczniowie oddziałów sportowych)


Wpłaty za ubezpieczenie tylko na konto do końca września 2017:
Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu”
31 1240 5598 1111 0010 4171 3944
Tytuł przelewu: imię nazwisko klasa

Ubezpieczenie uczniów klas sportowych OBOWIĄZKOWE (niezależnie od ubezpieczeń innych/prywatnych)

Uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mogą być zwolnieni z opłaty za ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. W tym celu rodzice proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły.
Załączniki:
Pobierz (ubez311.pdf)Warunki ubezpieczena w SP311[PDF]458 Kb
Pobierz (ubezxilo.pdf)Warunki ubezpieczena w XI LO[PDF]456 Kb