UBEZPIECZENIE 2019/2020

UBEZPIECZENIE Compensa NNW Szkolne
(polisa dostępna w sekretariacie szkoły)
NR POLISY: 184/1017313

Oferta grupowego ubezpieczenia dzieci i młodzieży NNW  w ramach składki rocznej w wysokości 45 zł. dla szkół:
•    Szkoły Podstawowej nr 311
•    XI Liceum Ogólnokształcącego
•    Technikum Informatyczno- Ekonomicznego nr 9
Ochrona w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa S.A. obowiązuje w okresie od 01.09.2019r do 31.08.2020r.


Wpłaty do 30 września 2019 prosimy dokonywać na konto

STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻ PRZYSZŁOŚCIĄ REGIONU

Nr konta 31 1240 5598 1111 0010 4171 3944

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia, szkołę i klasę.List przewodni
Warunki ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia