Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w SP 311, G3, XI LO i TIE9 w Olsztynie - rok szkolny 2018/19

I SEMESTRNazwa i rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Częstotliwość

spotkań

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Zaj. rozwijające uzdolnienia z  biologii uczniów  liceum-przygotowanie do olimpiady

E. Rynko

1 x w tyg.

Pt. 7.15-8.00

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki (pozim podstawowy)

A. Czajkowska

1 x w tyg.

Pt. 15.25-16.10

Zaj wyrównawcze z matematyki dla kl. II technikum

A. Czajkowska

1 x w tyg.

Sr. 8.00-8.45

Zaj. rozwijające uzdolnienia z  biologii – biologia  po angielsku dla u uczniów liceum prof. biol. chem.

J. Cichocka

1 x w tyg.

Wt. 15.25-16.10

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z bilogii

J. Cichocka

2 x w tyg.

Czw. 8.00-8.45

Zaj. rozwijające uzdolnienia z  geografii-przygotowanie do konkursu kuratoryjnego

P. Bukowski

1 x w tyg.

Śr. 15.25-16.10

Zaj. rozwijające uzdolnienia z  jęz. francuskiego przygotowanie do konkursu kuratoryjnego

A. Kozłowska

1 x w tyg.

Czw. 7.10-7.25

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z fizyki

I. Kemska

1 x w tyg.

Wt. 12.45-13.30

Zaj. rozwijające uzdolnienia z  jęz. polskiego-przygotowanie do konkursu kuratoryjnego

M. Pawłowska

1 x w tyg.

Czw. 15.25-16.10

Zaj. dydaktyczno- wyrównawcze z jęz. polskiego dla kl. III gimnazjum

W. Lewicka

1 x w tyg.

Śr. 7.15-8.00

Zaj. dydaktyczno- wyrównawcze z jęz. polskiego dla kl. VII i VIII

I. Drężek

1 x w tyg.

Wt. 15.25-16.10

Zaj. rozwijające uzdolnienia z  fizyki -  przygotowanie do konkursu kuratoryjnego

M. Styczyńska

1 x w tyg.

Wt. 15.25-16.10

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z jęz. ang.(poziom rozszerzony)

D. Marczak

2 x w tyg.

Wt. 1045-11.30

Czw. 11.45-12.30

Zaj. rozwijające uzdolnienia z  jęz. ang. przygotowanie do konkursu kuratoryjnego

A. Gumińska

2 x w tyg.

Pn. 16.15-17.00

Śr. 15.25-16.10

Zaj. dydaktyczno wyrównawcze z jęz. ang. dla kl  2  technikum

A. Gumińska

1 x w tyg.

Pn. 8.00-8.45

Zaj. dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla kl. VII SP

E. Karczmarczyk

1 x w tyg.

Śr. 16.10-17.00

Zaj. dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla kl. VIII SP

Z. Dmochowska

1 x w tyg.

Wt. 16.10-17.00

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z jęz. polskiego

A. Koszczka

1 x w tyg.

Pn. 8.00-8.45

Pt. 8.55-9.40 (wg potrzeb)

Zaj. rozwijające uzdolnienia z  matematyki przygotowanie do konkursu kuratoryjnego

E. Karczmarczyk

1 x w tyg.

Śr. 15.25-16.10

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z jęz. ang.(poziom podstawowy kl. III B LO)

S. Piasecka

1 x w tyg.

Pn. 8.05-8.45

Zaj. rozwijające uzdolnienia z  historii -  przygotowanie do konkursu kuratoryjnego

E Sokołowska

1 x w tyg.

Śr. 15.20-16.10

Zaj. konsultacyjne dla uczniów gimnazjum z biologii i chemii

E. Sowińska

1 x w tyg..

Śr. 8.00-8.45

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z biologii

E. Sowińska

1 x w tyg.

Wt. 15.30-16.15

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z historii

E. Mieszczyńska

2 x w tyg.

Pn. 16.15-17.15

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z wos

E. Mieszczyńska

1 x w tyg..

Pt. 8.55-9.40

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego  z matematyki poziom rozszerzony

E. Wacikowska

1 x w tyg. 2 godz

Pn. 14.35-16.10

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne kl. III gimnazjum oraz kl VII  i VIII SP 311

M. Pawłowska

3 x w tyg.

Wt. 8.30-9.30

Śr. 15.20-16.20

Czw. 14.30-15.30

Zaj. rozwijające uzdolnienia Szkolne Koło Teatralne

M. Pawłowska

2 x w tyg.

Pt. 15.20-17.00

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego  z jęz. polskiego

M. Naściszewska

1x w tyg. 2 godz.

Czw. 15.15-16.45

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego  z jęz. niem.

M. Dąbrowska

1x w tyg.

Śr. 15.35-16.10

Zaj. rozwijające uzdolnienia z  biologii -  przygotowanie do konkursu kuratoryjnego

M. Czerwińska-Bartosik

2 x w tyg.

Wt. 15.25-16.10

Czw. 15.25-16.10

Zaj. rozwijające zainteresowania Szkolne Koło Caritas

M. Krawczyk/I. Januszko

wg. potrzeb

wg. potrzeb

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z jęz. polskiego

E. Bojarzyn-Zalewska

1 x w tyg.

Sr. 7.00-8.00

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego  z chemii

M. Kaliszewska-Fiertek

2 x w tyg.

Wt. 8.00-8.45

Czw. 7.15-8.00

Zaj. dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla kl. III gimnazjum

D. Urbanowicz

1x w tyg.

Sr. 7.15-8.00

Zaj. rozwijające uzdolnienia z  - tenis ziemny

W. Burdalski

1 x w tyg.

Pt. 16.30 – 17.30

Zaj. rozwijające uzdolnienia - piłka siatkowa

Ł. Dymerski

1 x w tyg.

Pt. 16.10 – 18.10

Zaj. rozwijające uzdolnienia - piłka siatkowa

D. Kruk

1 x w tyg.

Pn. 16.10-17.30

Zaj. rozwijające uzdolnienia – piłka koszykowa

D. Kruk

3 x w tyg.

Pn. 17.15-19.15

Śr. 18.30-19.00

Czw. 18.30-19.10

Zaj. rozwijające uzdolnienia - siłownia

D. Kruk

2 x w tyg.

Sr.16.10-18.40

Czw.16.00-17.30

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z  - tenis ziemny

S. Kocięcka

2 x w tyg.

Pn. 15.30-17.00

Śr. 16.10-17.40

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego  z jęz. ang.

U. Szmigiel-Rydzewska

3 x tyg

Wt. 7.10-7.55

Czw. 7.10-7.55

Wt. 10.45-11.30

Zaj. dydaktyczno- wyrównawcze z jęz. ang. dla kl. III gimnazjum

U. Szmigiel-Rydzewska

1 x w tyg.

Wt. 16.15-17.00

Zaj. rozwijające uzdolnienia - przygotowanie do konkursu kuratoryjnego z języka niemieckiego

M. Słowińska

1 x w tyg.

Wt. 15.25-16.10

Zaj. rozwijające zainteresowania - przygotowanie do konkursu kuratoryjnego z wos

S. Prokopowicz

1 x w tyg.

Czw. 16.15-17.00

Zaj. dydaktyczno- wyrównawcze z historii dla kl. III gimnazjum

S. Prokopowicz

1 x w tyg.

Pn. 16.10-17.05

Zaj. dydaktyczno- wyrównawcze z wosu dla kl. III gimnazjum

S. Prokopowicz

1 x w tyg.

Pn. 16.10-17.05

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

A. Klich

1 x w tyg.

Pn.8.00-10.00

Zaj. rozwijające uzdolnienia z j ęz. ang. dla uczniów klas ósmych przygotowanie do konkursu

A. Kalita

1 x w tyg.

Wt.15.25-16.10

Zaj. . przygotowujące do egzaminu maturalnego  z jęz. ang.pozim podstawowy

A. Kalita

1 x w tyg.

Pn. 7.15-8.00

Zaj. . przygotowujące do egzaminu maturalnego  z jęz. ang.pozim rozszerzony

A. Kalita

1 x w tyg.

Pt. 7.15-8.00

Zaj. rozwijające zainteresowania z jęz. ang .przygotowujące do konkursu dla kl. siódmych

M. Żemło

1 x w tyg.

Wt. 15.25-16.10

Zaj. . przygotowujące do egzaminu maturalnego  z jęz. niem.

M. Stanowicka-El Gendy

1 x w tyg.

Śr. 11.45-12.30

Zaj. konsultacyjne z jęz. niem

S. Kaczyńska

1 x w tyg.

Pt. 7.15-8.00

Zaj. rozwijające zainteresowania z chemii przygotowanie do konkursu

K. Puciłowska

1 x w tyg.

Śr. 16.15-17.00

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego  z jęz. hiszp

J. Pawłowiec

1 x w tyg.

Wt. 7.10-7.55