Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w SP 311, G3, XI LO i TIE9 w Olsztynie - rok szkolny 2017/18

II SEMESTR

Nazwa i rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Częstotliwość

spotkań

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Zaj. rozwijające uzdolnienia z  biologii uczniów  liceum-przygotowanie do olimpiady

E. Rynko

1x w tyg.

Wt. 7.15.-8.00

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki (pozim podstawowy)

A. Czajkowska

1 x w tyg.

WT. 14.35-15.20 III B i C LO

Zaj. rozwijające uzdolnienia z  biologii – biologia  po angielsku dla u uczniów liceum prof. biol. chem.

J. Cichocka

1 x w tyg.

Czw. . 15.25-16.10 II C LO

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z bilogii

J. Cichocka

2 x w tyg.

Pn. 8.00 - 8.45

Czw. 14.35-15.20

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z geografii

P. Bukowski

1 x w tyg.

Czw. 11.45-12.30

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z jęz. francuskiego

A. Kozłowska

1 x w tyg.

Wt. 8.55 – 9.40

Zaj. rozwijające uzdolnienia z  jęz. francuskiego przygotowanie do konkursu kuratoryjnego

A. Kozłowska

1 x w tyg.

Pn. 8.00-9.40 (2 godz. lek.)


Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z fizyki

I. Kemska

1 x w tyg.

Śr.  15.20-16.10

Zaj. dydaktyczno- wyrównawcze z jęz. polskiego dla kl. II gimnazjum

B. Szuszkiewicz

1 x w tyg.

Pt.. 15.25-16.10

Zaj. dydaktyczno- wyrównawcze z jęz. polskiego dla kl. VII

I. Drężek

1 x w tyg.

Śr.. 7.10-7.55

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z jęz. ang.(poziom rozszeżony)

D. Marczak

2 x w tyg.

Śr. 11.45-12.30

Pt.. 13.45-14.30

Zajęcia wyrównawcze z jęz. ang. dla uczniów kl II i, d, g (9 godz. lekcyjna)

A. Jaworski

1 x w tyg.

Śr. 15.25-16.10

Zaj. dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla kl. VII SP

Z. Dmochowska

1 x w tyg.

Śr. 13.25-16.10

Zaj rozwijające uzdolnienia z  matematyki

Z. Dmochowska

1 x w tyg.

Czw. 13.45-14.30

Zajęcia wyrównawcze dla ucznia kl II

Z. Dmochowska

1 x w tyg.

Wt. 10.45-11.30

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z jęz. polskiego

A. Koszczka

1 x w tyg.

Wt. 10.45-11.30

Zaj. rozwijające uzdolnienia z  matematyki przygotowanie do konkursu kuratoryjnego

E. Karczmarczyk

1 x w tyg.

Śr. 15.25-16.10

Zaj. dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla kl.III gimnazjum

A. Urynowicz

1 x w tyg.

Pt. 14.35-15.20

Zaj. dydaktyczno- wyrównawcze z jęz. polskiego dla kl. III gimnazjum

W. Lewicka

1 x w tyg.

Czw. 15.25-16.10

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z biologii

E. Sowińska

2 x w tyg.

Wt. 11.45-12.30

Śr. 8.00-8.45

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z jęz. polskiego

A. Gernat

1 x w tyg.

Czw. 14.30- 16.00

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z historii

E. Mieszczyńska

1 x w tyg.

Pt. 8.00.- 8.45

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z wos

E. Mieszczyńska

1 x w tyg..

Pn. 9.50.- 10.35

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego  z matematyki

E. Wacikowska

2 x w tyg.

Pn. 14.35-15.20

Śr. 15.25-16.10

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne kl.II i III gimnazjum oraz kl VII SP 311

M. Pawłowska

1 x w tyg.

Śr. 14.35-16.35 (3 godz. lekcyjne)


Zaj. rozwijające uzdolnienia Szkolne Koło Teatralne

M. Pawłowska

1 x w tyg.

Pt. 15.20-17.00

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego  z jęz. niem.

M. Dąbrowska

1x w tyg.

Śr. 15.25-16.10

Zaj. rozwijające uzdolnienia z  biologii -  przygotowanie do konkursu kuratoryjnego

M. Czerwińska-Bartosik

1 x w tyg.

Pn. 15.25-16.10


Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z jęz. niem

M. Stanowicka-El Gendy

1 x w tyg.

Śr. 8.55-9.40

Zaj. rozwijające zainteresowania Szkolne Koło Caritas

M. Krawczyk/I. Januszko

wg. potrzeb

wg. potrzeb

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego z jęz. polskiego

E. Bojarzyn-Zalewska

1 x w tyg.

Wt. 7.45-8.45

Zaj. dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla kl. II gimnazjum

D. Urbanowicz

1x w tyg.

Pt. 7.15.-8.00


Zaj. rozwijające uzdolnienia z  - tenis ziemny

W. Burdalski

4 x w tyg.

Pn. 15.30-16.30

Wt. 15.30-16.30

Śr.15.30- 17.30

Czw.15.30-16.30

Zaj. rozwijające uzdolnienia - piłka siatkowa

Ł. Dymerski

1 x w tyg.

Śr. 15.30-17.30

Zaj. rozwijające uzdolnienia - piłka siatkowa

D. Kruk

2 x w tyg.

Pn. 16.10-17.40

Czw. 16.00-17.00

Zaj. rozwijające uzdolnienia – piłka koszykowa

D. Kruk

3 x w tyg.

Pn. 17.45-19.15

Śr. 17.30-19.00                Czw. 17.30-19.10

Zaj. rozwijające uzdolnienia - siłownia

D. Kruk

1 x w tyg.

Śr.16.00- 17.00

Zaj. przygotowujące do egzaminu maturalnego  z jęz. ang

U. Szmigiel

1 x tyg

Pn. 15.25-16.10

Zaj. rozwijające zainteresowania etyczno- filozoficzne dla kl. I LO

Z. Bilski

1 x w tyg.

Czw. 11.45-12.30

Zaj. rozwijające uzdolnienia - przygotowanie do konkursu kuratoryjnego z języka niemieckiego

M. Słowińska

1 x w tyg.

Czw.  15.25-16.10

Zaj. konsultacyjne z fizyki dla uczniów kl VII szkoły podstawowe

G. Bergmański

1 x w tyg.

Pn. 15.25-16.10

Zaj. rozwijające zainteresowania - przygotowanie do konkursu kuratoryjnego z wos

I. Piotrowska

1 x w tyg.

Wg potrzeb ucznia z III A

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

A. Klich

2 x w tyg.

Pn. 8.00- 10. 00

Wt. 8.00 – 9.00

oraz wg potrzeb

Zaj. konsultacyjne z j ęz. ang. dla kl. II F i VII E

J. Koryśko

1 x w tyg

Śr. 14.35-15.20

Zaj. przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z jęz. niemieckiego dla kl. III D i III H

S. Kaczyńska

1 x w tyg.

Wt. 8.00-9.50

Konsultacje z fizyki dla klas VII SP
G. Bergmański
1 x w tyg.
Pn. 15.20 - 16.10