SP 311, XI LO i TIE 9 w Olsztynie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zapraszamy do składania ofert

Zapraszamy firmy do składania ofert na dostarczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu  Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na rynku pracy nr RPWM.02.04.01-28-0058/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Szczegóły pod linkiem:

 

Zapytanie ofertowe

Olsztyn, dn. 10.09.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


w ramach projektu: „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na rynku pracy”

nr RPWM.02.04.01-28-0058/19-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś PriorytetowaRWPM.02.00.00: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Działanie RPWM.02.04.00: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego


Więcej…
 


Strona 2 z 2

Projekty UEPOGODA


SZCZĘŚLIWY NUMEREK

Wyróżnienia
DAROWIZNY

Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Stowarzyszenie Edukacyjne ''Młodzież Przyszłością Regionu''
10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
66124015901111000014531505
(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Szkoły partnerskieWYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ:

LINKI