SzPAk

Drogi uczniu!

Zaplanuj swoją przyszłość już dziś.

Chcesz się uczyć dalej, nie wiesz gdzie?

Przyjdź do SzPAka dowiesz się.


Zadania doradcy zawodowego

  1. Diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie planowania dalszej edukacji i kariery zawodowej.
  2. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjno-zawodowych uczniom i rodzicom. Doradztwo obejmuje: określenie preferencji i predyspozycji zawodowych ucznia,  informacje o zawodach i rynku pracy, informacje o ofercie edukacyjnej i rekrutacji, pomoc uczniowi  w zaplanowaniu swojego rozwoju edukacyjno- zawodowego.
  3. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
  4. Gromadzenie i udostępnianie materiałów edukacyjno-zawodowych uczniom i rodzicom (programy komputerowe określające preferencje i predyspozycje zawodowe, filmy o zawodach, broszury, ulotki, informacje o możliwych ścieżkach kształcenia)
  5. Wspieranie nauczycieli w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego poprzez przekazywanie informacji i materiałów do pracy z uczniami.
  6. Koordynacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
  7. Współpraca w szczególności z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie, ODN w Olsztynie oraz pozostałymi instytucjami wspierającymi realizację WSDZGodziny pracy doradcy zawodowego

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

9.00 – 14.00

9.00 -14.00

9.00 -14.00

9.00 -14.00

9.00 -14.00


Sala 201   II piętro
tel. 89 533 13 05

Zapraszam
doradca zawodowy

Joanna Kilanowska